ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 19.11.2019 - 14:12
МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАД № 08 - 00 9345 / 18.11.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 18.11.2019 - 17:26
ОТНОСНО
от Георги Петров Дракалиев - председател на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.11.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 20.11.2019 година (сряда) от 9.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
  2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Бургас
  3. Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас
  4. Докладна записка от Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас,  относно: Избор на членове на комисии

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Председател на Общински съвет – Бургас

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.