ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

r.raykova на Ср., 29.07.2020 - 15:59
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че след проведено заседание на Председателския съвет към Общински съвет - Бургас е взето решение през м. август да не бъдат провеждани заседания на Общински съвет...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2020 г.

r.raykova на Пон., 06.07.2020 - 11:33
Крайният срок за входиране на докладни записки е 17.07.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

r.raykova на Пон., 29.06.2020 - 15:37
СЪОБЩЕНИЕ Редовното заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 30.06.2020 г. от 9:00...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

r.raykova на Четв., 25.06.2020 - 11:27
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година (вторник)...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

r.raykova на Вт., 16.06.2020 - 16:20
СЪОБЩЕНИЕ Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала 1, в сградата на Община Бургас, по предварително обявения график. Редовното заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2020 г.

r.raykova на Пон., 08.06.2020 - 10:21
Крайният срок за входиране на докладни записки е 19.06.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.06.2020 г. (вторник) в СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж...