ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №47 ОТ ДАТА 31.01.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 26.01.2023 - 14:44
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.01.2023 година...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №44 ОТ ДАТА 29.11.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 29.11.2022 - 15:07
СЪДЪРЖАНИЕ
На 29.11.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 04.11.2022 - 09:04
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 18.11.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 27.10.2022 - 11:49
СЪДЪРЖАНИЕ
На 27.10.2022 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Вт., 11.10.2022 - 08:56
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.10.2022 - 09:33
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.10.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...
The website encountered an unexpected error. Please try again later.