ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

r.raykova на Ср., 23.09.2020 - 14:01
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.09.2020 година (вторник)...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

r.raykova на Четв., 10.09.2020 - 12:17
Редовното 13-то заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 29.09.2020 г., от 9.00 ч. в сградата на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж. к. „Зорница"...
  • 0
  • 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

r.raykova на Четв., 23.07.2020 - 14:16
Редовното 12-то заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 28.07.2020 г. от 9:00...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

r.raykova на Четв., 23.07.2020 - 11:46
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.07.2020 година (вторник)...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

r.raykova на Вт., 21.07.2020 - 16:27
Заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат на 22.07.2020 г. в Зала 1, в сградата на Община Бургас, ще са открити за журналисти, като ще бъде допускан по един...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2020 г.

r.raykova на Пон., 06.07.2020 - 11:33
Крайният срок за входиране на докладни записки е 17.07.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...