ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Деан Бончев на Четв., 22.07.2021 - 12:12
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 13:50
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Деан Бончев на Четв., 22.07.2021 - 12:12
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 16:00
УТВЪРДИЛ: КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“ ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.39 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.05.2021г. (Протокол№22/26.05.2021г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 15:54
УТВЪРДИЛ: КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“ ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.39 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.05.2021г. (Протокол№22/26.05.2021г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 13:56
Крайният срок за входиране на докладни записки е 16.07.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...