График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.12.2022 - 10:25
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 09.12.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 11:40
СЪДЪРЖАНИЕ
На 26.07.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 06.07.2022 - 09:47
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 15.07.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 28.06.2022 - 14:15
СЪДЪРЖАНИЕ
На 28.06.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

Гергана Чанакова на Пет., 10.06.2022 - 15:18
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, Комисията класира...