ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.01.2020 ГОДИНА

r.raykova на Четв., 23.01.2020 - 14:00
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.01.2020 година (вторник)...
  • 0
  • 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.01.2020 ГОДИНА

r.raykova на Четв., 23.01.2020 - 14:00
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.01.2020 година (вторник)...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2020 г.

r.raykova на Пет., 27.12.2019 - 10:32
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.01.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.01.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2019 ГОДИНА

r.raykova на Четв., 12.12.2019 - 15:22
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.12.2019 година (четвъртък)...