ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12392 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 15:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12371 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 13:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към мрежа от Европейски градове, общини и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация - Living-in.eu“ и подписване на Декларация  относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова трансформация в градовете и общините в ЕС

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ