ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ПИСМО 08 - 00 13109 / 01.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 03.08.2022 - 15:24
ОТНОСНО

от инж. Х. Илиев - изп. директор Топлофикация - Бургас АД, относно: Финансово състояние на Топлофикация - Бургас АД 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД 08 - 00 13111 / 02.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 03.08.2022 - 14:26
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 13084 / 21.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.07.2022 - 16:45
ОТНОСНО

от Р. Б. Д. относно: Нередности в ООТ на УМБАЛ БУРГАС 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА