Последна промяна

ОТ ДАТА: 20.01.2022 г.

обновено: 15:33:13
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.01.2022 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.01.2022 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната
обновено: 14:47:45
от Юлиян Кулев и Юлиян Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изработване на навес-хале за ремонт на лодки, на лодкостоянка в кв. Крайморие, закупуване на помпа за сантинни води
обновено: 14:35:16
от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ

ОТ ДАТА: 19.01.2022 г.

обновено: 11:35:20
Дата на раждане: 10.02.1973 Професия: Капитан далечно плаване Образование: Висше - ВВМУ " Н. Й. Вапцаров" Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП СЕК Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Морско дело; екология; образование Телефон за контакти: 0888 239 565
обновено: 11:34:45
от Георги Събев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Приходи от "Синя зона", "Зелена зона" и "Зона с комбиниран режим" за 2020 г. и 2021 г.
обновено: 11:07:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ОТ ДАТА: 18.01.2022 г.

обновено: 12:02:16
от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Сигнал от Ч. Г.
обновено: 11:55:47
от М. Б., относно: Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
обновено: 11:36:19
от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация за планираните и извършени ремонти на вътрешно-кварталните улици в гр. Бургас за 2021 г.
обновено: 11:31:59
от Ч.Г., относно: Предоставяне на информация за околната среда - първична, предварително обработена, нарочно обработена за територията на Община Бургас и гр. Бургас

ОТ ДАТА: 17.01.2022 г.

обновено: 17:00:18
от Живко Господинов и Мадлен Мутафян - общински съветници от БСП, относно: Изграждане на улично осветление на ул. „Пробуда“ в участъка между бул. „Ст. Стамболов“ и ул. „Александровска“
обновено: 17:00:04
от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2022 за ремонт на ул. "Шейново", ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Атанас Манчев" в гр. Българово
обновено: 16:59:51
от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2022 за ремонт на ул. "Втора", ул. "Трета" и ул. "Пета" в с. Брястовец
обновено: 16:59:37
от Георги Събев - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2022 г. за изграждане на надземен многоетажен монтажен /сглобяем/ паркинг в ж.к. "Възраждане"
обновено: 16:10:04
от проф. д-р В. Р., проф. д-р Д. П., д-р П. С., от д-р В. Д., Г. И., относно: Изграждане на специализирана детска болница в Община Бургас
обновено: 16:03:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. "Алеко Константинов" на ъгъла с ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен
обновено: 15:53:38
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предложение от д-р Илка Баева - управител на "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас
обновено: 15:44:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр.Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена
обновено: 15:22:56
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с