Последна промяна

ОТ ДАТА: 26.01.2021 г.

обновено: 15:33:18
Дата на раждане: 27.04.1974 г. Професия: Икономист Образование: Висше, икономическо Чужди езици: Руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Бюджет и финанси Телефон за контакти: 0882 999 944
обновено: 15:21:45
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 и чл.16а от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява: -Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с
обновено: 15:18:06
На 26.01.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община
обновено: 14:32:43
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.01.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет – Бургас. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.01.2021 г. (вторник
обновено: 14:32:28
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.01.2021 година (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 27.01.2021 година (сряда) от 09.00 часа при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН
обновено: 13:04:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за 1 (една) година на плувен басейн към "Младежки културен център" на Плувен клуб "Бриз" - гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза
обновено: 11:28:54
от Ч. Г., относно: Определяне на разходите за репатриране на автомобили във връзка с прилагане на принудителни административни мерки, регламентирани в Закона за движение по пътищата
обновено: 11:28:41
от Б. Русимов - представител на "Организация за закрила българските граждани", относно: Възстановяване графика на автобусните линии
обновено: 11:28:28
от бургаските спортни клубове, относно: Начин на определяне на субсидиите
обновено: 11:28:17
от Ч. Г., относно: Чл. 39, КРБ връзка ХОПЕС ЗМСМА
обновено: 11:28:06
от ръководители на артистични, спортни и образователни школи, относно: Младежки културен център - Бургас
обновено: 11:27:50
от "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/, относно: Поставяне на изпъкнало пътно огледало в ж.к. "Възраждане"
обновено: 11:27:36
от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас
обновено: 11:27:23
от "Организация за закрила на българските граждани" (ОЗБГ), относно: Ремонт и организация на ул. "Оборище" в частта между ул."Алеко Богориди" и ул. "Средна гора"
обновено: 11:27:11
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 11:26:58
от инициативен комитет на живущите в к-с "Зорница", бл. 26, относно: Преустройство на паркинга, находящ се в к-с "Зорница", пред бл. 26