Последна промяна

ОТ ДАТА: 25.09.2020 г.

обновено: 14:40:22
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Премахване на нерегламентирано сметище на кръстовището между ул. "Страцин" и ул. "Бистрица" в кв. Победа
обновено: 14:37:29
от А. П. - представител на ЕТ "Лоял-Ани Пехливанова", относно: Терена на "Бургаски пазари" ЕООД
обновено: 14:33:21
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен отчет за 2019 г., за изпълнението на сключените от Община Бургас концесионни договори
обновено: 14:06:26
от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Състоянието на асансьорите, находящи се на подлезана бул. "Яким Якимов" и готовността на Община Бургас да се погрижи за ремонта
обновено: 14:00:15
от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров - зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на

ОТ ДАТА: 24.09.2020 г.

обновено: 17:10:45
от В. К. и М. К., относно: Зелена зона
обновено: 17:08:19
от М. Й. Йорданов и И. Цанев - членове на Съвета на директорите на акционерно дружество "ПСФК Черноморец Бургас" АД, относно: Свикване на Общо събрание
обновено: 17:08:09
от А. П. Т., относно: Разрешение за изкупуване на идеални части
обновено: 17:07:57
от Управителния съвет на сдружение на етажната собственост на бл. 143, к-с "Лазур", относно: Нарушаване на жилищни нужди
обновено: 17:07:48
от Петър Алексиев - председател на УС на ДФК "Звездичка", относно: Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас
обновено: 17:07:38
от С. Петров - председател на "Организация за закрила на българските граждани", относно: Очертаване на пешеходна пътека, поставяне на ограничители на скоростта, знак и осветление на улица "24-ти черноморски пехотен полк"
обновено: 17:07:28
от "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - клон Бургас, относно: Освобождаване от плащане на такса битови отпадъци за обект Почивна станция "Свети Мина 2" за периода на преустановена дейност в следствие на извънредната обстановка
обновено: 17:07:17
от "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - клон Бургас, относно: Освобождаване от плащане на такса битови отпадъци за обект Балнеохотел "Свети Мина" за периода на преустановена дейност в следствие на извънредната обстановка
обновено: 17:07:07
от М. Хаджигеоргиев - управител на "Глобал транс 88" ЕООД, относно: Решение №64 от 05.12.2019 г. на управителя на "Благоустройствени строежи" ЕООД
обновено: 17:06:58
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма "Бургаски деца" и
обновено: 17:06:48
от Управителния съвет на КВТ "Арена Бургас"
обновено: 17:06:35
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
The website encountered an unexpected error. Please try again later.