Последна промяна

ОТ ДАТА: 11.06.2021 г.

обновено: 12:04:22
Професия: Политолог, социален предприемач Образование: Доктор по политически науки; магистър арабист и американист; специализация международен бизнес и право Чужди езици: Английски, арабски, руски, немски Избран с политическа сила: "Демократична България Обединение" / ПП "Зелено движение" Участие в
обновено: 12:00:55
от Румяна Димитрова, относно: Състоянието на ул. "Страхил" след подмяна на ВиК тръби
обновено: 11:57:18
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Община Бургас и санкциите "Магнитски"
обновено: 07:42:27
Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), одобрени на 06.02.2019 г. от Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси. Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ДАТА: 10.06.2021 г.

обновено: 15:09:36
Дата на раждане: 22.09.1976 г. Професия: Председател на БСП-Бургас Образование: Висше - "Транспортен инженер" Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Не Тел. за контакти: 0878 914 469
обновено: 15:08:33
от Живко Господинов - общински съветникот БСП, относно: Ремонт на стъпалата водещи до Централен плаж

ОТ ДАТА: 09.06.2021 г.

обновено: 16:50:35
от Н. Дачев - председател на Спортен клуб "Бургас", относно: Отпускане на финансова помощ на състезатели
обновено: 16:25:58
от граждани на гр. Бургас, относно: Предприемане на мерки срещу нерегламентирани и неутвърдени таксиметрови стоянки
обновено: 15:31:59
Крайният срок за входиране на докладни записки е 18.06.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.06.2021 г. (вторник) в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на
обновено: 09:39:00
от А. Бороджиева - председател на Общински и Областен съвет на СВВБ - Бургас, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Никола Димитров Николов

ОТ ДАТА: 08.06.2021 г.

обновено: 16:54:11
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.06.2021 г., за предложения и становища по настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на
обновено: 10:01:45
от Постоянната комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет - Бургас, относно: Извършванена проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси при ОБщински съвет - Бургас
обновено: 09:59:32
от Димитър Добрилов - зам.-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, относно: Доклад № ДИД6-БС-10/16.04.2021 г. и заключение към него

ОТ ДАТА: 07.06.2021 г.

обновено: 15:31:25
Дата на раждане: 10.04.1964 г. Професия: Инженер по автоматика Образование: Висше - техническо; ВМЕИ "Ленин"-София / Технически университет-София, специалност "Автоматика и системотехника", специализация "Моделиране на технико-икономико социални системи"; специализация ВИИ "Карл Маркс" (УНСС софия)
обновено: 15:30:49
от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на спортни обекти - общинска собственост за спортно-тренировъчна дейност на талантливи бургаски спортисти
обновено: 15:24:30
Дата на раждане: 28.09.1980 г. Професия: Финансист Образование: Магистър "Публични финанси" Чужди езици: Английски, френски, руски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Телефон за контакти: 0899 906 761
обновено: 15:23:26
от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Констатирани нарушения по отношение на среднощния шум от мотоциклети и предприетите мерки
обновено: 12:07:11
Дата на раждане: 24.11.1985 г. Професия: Инженер Образование: Висше - магистър Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Достъпна градска среда; чистота на атмосферния въздух; по-голяма сигурност на територията на Община Бургас Телефон за
обновено: 12:06:39
от Георги Спасов - общински съветник от БСП, относно: Кръстовище на ул. "Оборище" и ул. "Юрий Венелин"