Последна промяна

ОТ ДАТА: 04.04.2020 г.

ОТ ДАТА: 02.04.2020 г.

обновено: 15:53:02
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
обновено: 15:25:19
от Д. Г. - управител на "Нешънъл Билборд Нетуорк" ООД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:23:03
от С. Ъ. - управител на "Джей Си Деко Имидж" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:21:07
от В. П. - изпълнителен директор на "Джей Си Деко Имидж" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:20:00
от Д. Г. - изпълнителен директор на "Булмедия" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:18:22
от И. А. - управител на "ЕФЕКТ МЕДИЯ" ЕООД, М. Н. - управител на „БИЛД“ ЕООД, В. П. - изпълнителен директор на „ДЖЕЙ СИ ДЕКО ИМИДЖ“ АД и С. П. - управител на „ТИМ БИЛБОРД“ ЕООД, относно: Действие на договори за наем № 70-00-4864/3/21.08.2019, № 70-00-4859/21.08.2019, № 70–00–4862/12.09.2019 и № 70-00-4863/27.09.2019 на Община Бургас
обновено: 12:32:32
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.04.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.04.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 14.04.2020 г. вторник 09:00 ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 14.04.2020 г. вторник 10:00 ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ 14.04.2020 г. вторник 11:00 ТУРИЗЪМ 14.04.2020 г. вторник 12:30 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 14.04.2020 г. вторник 13:30 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 14.04.2020 г. вторник 15:00 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 14.04.2020 г. вторник 16:00 МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 15.04.2020 г. сряда 09:00 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 15.04.2020 г. сряда 10:00 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ 15.04.2020 г. сряда 11:00 КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ 15.04.2020 г. сряда 13:00 СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 15.04.2020 г. сряда 14:00 ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 16.04.2020 г. четвъртък 09:00 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 16.04.2020 г. четвъртък 10:00 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 16.04.2020 г. четвъртък 11:30 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА 16.04.2020 г. четвъртък 13:00 ПРАВНИ ВЪПРОСИ 16.04.2020 г. четвъртък 14:30
обновено: 12:04:52
Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.02.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, с изключение на Постоянната комисия по правни въпроси, която ще се проведе в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 11.02.2020 г. вторник 09:00 ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 11.02.2020 г. вторник 10:00 ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ 11.02.2020 г. вторник 11:00 ТУРИЗЪМ 11.02.2020 г. вторник 12:30 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 11.02.2020 г. вторник 13:30 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 11.02.2020 г. вторник 15:00 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 11.02.2020 г. вторник 16:00 МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 12.02.2020 г. сряда 09:00 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 12.02.2020 г. сряда 10:00 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ 12.02.2020 г. сряда 11:00 КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ 12.02.2020 г. сряда 13:00 СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 12.02.2020 г. сряда 14:00 ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 13.02.2020 г. четвъртък 09:00 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 13.02.2020 г. четвъртък 10:00 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 13.02.2020 г. четвъртък 11:30 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА 13.02.2020 г. четвъртък 13:00 ПРАВНИ ВЪПРОСИ 13.02.2020 г. четвъртък 14:30
обновено: 11:18:26
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Нередности на живущи в к/с "Изгрев" след излят бетон на паркинг и неудобства при паркирането на МПС
обновено: 10:57:19
Дата на раждане: 22.09.1976 г. Професия: Председател на БСП-Бургас Образование: Висше - "Транспортен инженер" Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Не Тел. за контакти: 0878 914 469

ОТ ДАТА: 01.04.2020 г.

обновено: 19:15:16
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.04.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на СПОРНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. “Зорница” 40, при следния ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на ПП БСП ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение ОбС 08-00-9922 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка ОбС 08-00-9926 Докладна записка от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес ОбС 08-00-9931 Докладна записка от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев – председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев – председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка ОбС 08-00-9932 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас ОбС
обновено: 17:32:54
СЪОБЩЕНИЕ От 2-ри март стартира първата сесия за 2020 година по програмата за съфинансиране съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника. * Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет – Бургас. Периодът за подаване на документи е от 2 до 31 март 2020 година.

ОТ ДАТА: 31.03.2020 г.

обновено: 18:29:58
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1, чл. 124а, ал. 1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А), както следва: 07079.2.1751, 07079.2.1756, 07079.2.2647, 07076.2.2643, 07079.2.2644, 07079.2.2645, 07079.2.2646, 07079.2.2649, 07079.2.1955, 07079.2.1956, 07079.2.1957, 07079.2.1958, 07079.2.1959, 07079.2.1960, 07079.2.2267, 07079.2.2268, 07079.2.2269, 07079.2.2270, 07079.2.1967, 07079.2.1969, 07079.2.1970, 07079.2.1971, 07079.2.1972, 07079.2.1973, 07079.2.1974, 07079.2.1975, 07079.2.1976, 07079.2.1977, 07079.2.1978, 07079.2.2586, 07079.2.1752, 07079.2.1755, 07079.2.1962, 07079.2.1964, 07079.2.1965, 07079.2.1966, 07079.2.1968, 07079.2.2648, 07079.2.21963, 07079.2.2020 по КК на гр. Бургас, с което при максимално съобразяване с местоположението на ПИ по КК, с наличния сграден фонд, документите за собственост, предвижданията на действащ ПУР, се преконфигурират обслужващи улици, квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се преконфигурират в нови квартали 20, 20а, 21 и 22 и се обособяват УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, отредени за проектни ПИ по КК, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 13/Смф2, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.
обновено: 17:01:58
Заседанието на Общински съвет - Бургас ще се проведе на 31.03.2020 година (вторник) от 09:00 часа, в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“. Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) заседанието ще е закрито за граждани и медии. Ще има осигурено видеоизлъчване.
обновено: 17:01:41
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.04.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9860 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас ОбС 08-00-9864 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас ОбС 08-00-9887 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ ОбС 08-00-9886 Докладна записка от Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ И Станимир Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас ОбС 08-00-9888 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска
обновено: 10:55:44
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 49 от Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва: Анелия Проданова 08-00-9844/28.02.2020 г. Атанас Буланов 08-00-9747/12.02.2020 г. Божана Николова 08-00-9842/28.02.2020 г. Боряна Йовчева 08-00-9766/18.02.2020 г. Валя Павлова 08-00-9811/26.02.2020 г. Валентина Неделчева 08-00-9836/28.02.2020 г. Василена Стойнева 08-00-9804/25.02.2020 г. Венета Мирчева 08-00-9797/24.02.2020 г. Венета Николова 08-00-9815/26.02.2020 г. Весела Пехливанова 08-00-9685/07.02.2020 г Веселина Коруджиева – Топузова 08-00-9782/20.02.2020 г. Галина Койчева 08-00-9803/25.02.2020 г. Галина Георгиева 08-00-9763/17.02.2020 г. Дарина Планинска 08-00-9822/26.02.2020 г. Десислава Стоянова 08-00-9771/18.02.2020 г. Диан Дончев 08-00-9801/25.02.2020 г. Диана Костова – Атанасова 08-00-9812/26.02.2020 г. Димитрина Дучева 08-00-9828/27.02.2020 г. Димитринка Карамалакова 08-00-9779/20.02.2020 г. Димитър Делчев 08-00-9807/25.02.2020 г. Димчо Рачев 08-00-9823/26.02.2020 г. Донка Русева 08-00-9829/27.02.2020 г. Драгомир Дончев 08-00-9780/20.02.2020 г. Евгени Джимертов 08-00-9756/14.02.2020 г. Евгений Халачев 08-00-9767/18.02.2020 г. Елена Сарандалиева 08-00-9795/24.02.2020 г. Жечка Иванова 08-00-9806/25.02.2020 г. Живка Гайдарова 08-00-9764/17.02.2020 г. Зорница Димитрова 08-00-9778/20.02.2020 г. Иван Колев 08-00-9783/20.02.2020 г. Ирена Енева 08-00-9821/26.02.2020 г. Ирина Димитрова 08-00-9769/18.02.2020 г. Йоана Гърненкова 08-00-9838/28.02.2020 г. Йордан Дучев 08-00-9834/28.02.2020 г. Керка Вълчева 08-00-9745/12.02.2020 г. Кирил Стоянов 08-00-9832/27.02.2020 г. Красимира Якимова 08-00-9717/10.02.2020 г. Кръстина Гърненкова 08-00-9773/19.02.2020 г. Лиляна Славова 08-00-9846/28.02.2020 г. Лина Кандарова 08-00-9688/07.02.2020 г. Магда Шалева 08-00-9825/26.02.2020 г. Мара Стоянова 08-00-9830/27.02.2020 г. Мара Кръстева 08-00-9725/10.02.2020 г. Марийка Рашева 08-00-9824/26.02.2020 г. Мария Ненчева 08-00-9669/05.02.2020 г. Мария Нохчева 08-00-9774/19.02.2020 г. Надя Иванова – Колева 08-00-9784/20.02.2020 г. Невена Неделчева 08-00-9800/24.02.2020 г. Недка Бяндова 08-00-9744/12.02.2020 г. Николай Борисов 08-00-9802/25.02.2020 г. Николина Такворян 08-00-9755/13.02.2020 г. Нина Рангелова 08-00-9818/26.02.2020 г. Петко Палов 08-00-9813/26.02.2020 г. Петър Георгиев 08-00-9814/26.02.2020 г. Радослав Добрев 08-00-9791/21.02.2020 г. Радослава Биволарска 08-00-9694/07.02.2020 г. Радостина Стойчева 08-00-9759/14.02.2020 г. Ренета Петкова 08-00-9680/06.02.2020 г. Росица Косева 08-00-9820/26.02.2020 г. Светла Планинска 08-00-9781/20.02.2020 г. Светлана

ОТ ДАТА: 30.03.2020 г.

обновено: 18:02:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение
обновено: 17:46:53
от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес