Последна промяна

ОТ ДАТА: 08.02.2023 г.

ОТ ДАТА: 07.02.2023 г.

обновено: 14:12:17
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 31.01.2023 г., Протокол № 47, т. 3 (вх. № 08-00-13650) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 14:11:21
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 31.01.2023 г., Протокол № 47, т. 2 (вх. № 08-00-13664) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 14:07:35
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 31.01.2023 г., Протокол № 47, т. 1 (вх. № 08-00-13661) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 13:51:44
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в
обновено: 12:30:05
от Ч. Г., относно: Разполагане на устройства на терени прилежащи към лечебни заведения за болнична помощ
обновено: 12:26:56
от Ч. Г., относно: Съоръжения за деца с двигателни затруднения в новоизградените детски площадки
обновено: 11:06:51
Електронна система за кандидатстване по Фонд "Култура" Адресът на електронната система по Фонд "Култура" е http://www.culturefundburgas.bg/culture/Site Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Бургас

ОТ ДАТА: 06.02.2023 г.

обновено: 16:35:32
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.02.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.02.2023 г. (вторник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен
обновено: 11:24:53
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение Проект Наредба за допълнение и изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
обновено: 11:13:46
от Ч. Г., относно: Поставени бариери в УПИ определено за здравни нужди

ОТ ДАТА: 03.02.2023 г.

обновено: 16:12:12
от Ч. Г., относно: Дигитализация на Община Бургас
обновено: 16:05:22
Дата на раждане: 28.09.1980 г. Професия: Финансист Образование: Магистър "Публични финанси" Чужди езици: Английски, френски, руски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Телефон за контакти: 0899 906 761
обновено: 16:04:54
Дата на раждане: 25.11.1988 Професия: Инженер-телекомуникации Образование: Висше Чужди езици: Английски език Избран с политическа сила: ПП БСП Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Социална политика, насочена към младите семейства и хора в неравностойно положение
обновено: 16:04:13
от Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Разполагане на съоръжение за активни забавления
обновено: 11:30:29
Дата на раждане: 17.02.1975 г. Професия: Енергетик Образование: Висше Чужди езици: Румънски, руски Избран с политическа сила: ПП НФСБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2015 - 2019 г. Акцент през мандата: Обществен ред; сигурност; екология Телефон за контакти: 0888 616 903
обновено: 10:10:23
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на Постоянната комисия по здравеопазване и Постоянната комисия по устройство на територията
The website encountered an unexpected error. Please try again later.