Последна промяна

ОТ ДАТА: 14.07.2020 г.

обновено: 15:11:49
Дата на раждане: 14.06.1984 г. Професия: "Журналистика", "Българска филология" Образование: Висше - бакалавър Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите" Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Повишаване на пътната безопастност на територията на
обновено: 15:11:14
Дата на раждане: 06.09.1977 г. Професия: Мениджър в туризма Образование: Висше - магистър Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите" Участие в предишен ОбС: Мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Привличане на инвеститори; изравняване на
обновено: 15:10:16
Дата на раждане: 10.07.1976 г. Професия: Еколог Образование: Висше, Инженер-еколог Чужди езици: Френски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Подобряване на екологичната обстановка в Община Бургас
обновено: 15:09:35
от Бойчо Стоянов Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен бургаски спортист в професионални Гала вечери SENSHI

ОТ ДАТА: 13.07.2020 г.

обновено: 14:25:39
Дата на раждане: 22.09.1976 г. Професия: Председател на БСП-Бургас Образование: Висше - "Транспортен инженер" Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Не Тел. за контакти: 0878 914 469
обновено: 14:17:33
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на паркинг в к-с "Изгрев", в междублоковото пространство около бл. 39
обновено: 14:10:02
от Диана Саватева, зам.- кмет "Култура,туризъм и спорт" при Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект " Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Спортна зала "Бойчо Брънзов", гр.Бургас по мярка
обновено: 11:33:47
от живущите на ул. "Цар Шишман", ул. "Съгласие" и ул."Цар Петър" в гр.Бургас, относно: Противообществени прояви в градинката до Старата поща.
обновено: 11:33:32
от инж. Николай Киров - Председател на Съюза на зърнопроизводителите от бургаска област, относно: Намаляване на дължимите наеми за полските пътища и нефункциониращи канали за стопанската 2020/2021 г.
обновено: 11:12:15
от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на публичен присъствен график на патрули от представители на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", които да следят за спазване на реда и чистотата в парковете
обновено: 10:59:38
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26

ОТ ДАТА: 07.07.2020 г.

обновено: 17:04:39
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 11 от проведеното на 30.06.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите
обновено: 16:55:04
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 30.06.2020 г., Протокол № 11, т. 3 (вх. № 08-00-10218) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 11:56:20
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.07.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 11:03:57
от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Преписка, вх. № 3491/2020 г. на Административен отдел при ОП - гр. Бургас
обновено: 10:08:36
от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев - председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев - председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици
обновено: 09:52:02
от Живко Господинов и Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Предприемане на мерки, свързани с преодоляване на проблема с битовата престъпност в кв. "Лозово", кв. "Долно Езерово", с. Равнец и с. Братово - Оттеглена от вносителя
обновено: 09:40:29
от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ОТ ДАТА: 06.07.2020 г.

обновено: 17:22:20
от Б. Монева - председател на сдружение с нестопанска цел "Съюз на слепите в България", относно: Карти с намаление за градски транспорт за хора с увреждания