Последна промяна

ОТ ДАТА: 28.06.2022 г.

обновено: 10:06:16
от А. П. Костадинов - Председател на клуб по спортна акробатика "Черноморец" относно: Дофинансиране на Международен турнир по спортна акробатика
обновено: 10:05:20
от "Клуб по плувни спортове ПОБЕДА" относно: Плувен басейн на Спортно оздравителен център "Ветрен".
обновено: 10:01:29
от Ч. Г., относно: Участие на Община Бургас в програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020г-2022г.
обновено: 10:00:23
от живущите в к-с "Лазур", бл. 31, вх. 1 и вх. 3, бл. 32, бл. 33, вх.Б, бл. 71, относно: Въвеждане на целогодишна платена зона
обновено: 09:58:22
от Е. Ибрям - председател на СК "Джавелин", гр. Бургас, относно: Предоставяне на общинско помощение под наем за нуждите на спортния клуб
обновено: 09:57:24
от арх. Събин Попов - председател на РК-Бургас, относно: Несъгласие с предложените параметри в градоустройственото изменение , по отношение целесъобразността, адекватността и влияние на обемно-пространственото оформяне върху обществено значими зони, каквито са "Приморски парк" и Зоната за обществен
обновено: 09:56:33
от монахиня К. С. - игумения на манастир "Рождество богородично", гр. Бургас, относно: Безконтролно замърсяване на зоната около манастира и вдигане на недопустим шум
обновено: 09:53:17
от Георги Маринчев- председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за допълнителни промени в Спортния календар на Община Бургас за 2022г.
обновено: 09:52:26
от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна
обновено: 09:52:07
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
обновено: 09:51:50
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – В. Х. А. за детето И. К. Ч.
обновено: 09:51:32
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – С. С. Г. за детето Й. В. М.
обновено: 09:51:16
от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас
обновено: 09:43:49
от Георги Маринчев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства
обновено: 09:40:59
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви,както и финансова подкрепа на първия олимпийски шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел Г. Костадинов
обновено: 09:40:44
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие ,,347 Suite“. Най-голямата серия от офорти на Пабло Пикасо
обновено: 09:40:29
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 09:40:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
обновено: 09:39:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено- Бургас (МИГ Камено-Бургас)
обновено: 09:39:13
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ”ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред