Последна промяна

ОТ ДАТА: 17.01.2022 г.

обновено: 11:56:46
Дата на раждане: 28.05.1971 г. Професия: Мениджър; главен счетоводител Образование: Висше - икономическо Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Икономика и инвестиции; финанси; морска индустрия Телефон за контакти: 0877 338 448
обновено: 11:56:25
Дата на раждане: 13.06.1971 Професия: Икономист Образование: Магистър по икономика; доктор по история Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Общинска собственост
обновено: 11:55:48
от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ
обновено: 11:49:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към мрежа от Европейски градове, общини и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация - Living-in.eu“ и подписване на Декларация относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова
обновено: 11:24:30
от Христина Секлемова и Красимир Калудов - общински съветници от ПП СЕК, относно: Възстановяване на пешеходни пътеки, тип „Зебра“, в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“

ОТ ДАТА: 14.01.2022 г.

обновено: 17:07:40
Дата на раждане: 13.03.1992 г. Професия: Хореограф-режисьор Образование: Магистър Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ДБГ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Култура и туризъм Телефон за контакти: 0889 004 758
обновено: 17:07:13
от Мария Маркова - общински съветник от ДБГ, относно: Нарушение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 16:32:01
Писмо от Ч. Г., относно: Поставяне на напречна пътна маркировка
обновено: 16:28:40
от живущите в гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 18, 19, ,20 и 23, относно: Изграждане на пешеходна пътека тип Зебра
обновено: 16:26:33
от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изместване на съществуваща светофарна уредба на бул. „Захари Стоянов“ и поставяне на нов светофар на ул. „Комлушка низина“
обновено: 16:20:26
от Ч. Г., относно: Нарушение на чл. 3, ал. 2, ал. 3 от Закона за движението по пътищата
обновено: 16:02:03
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, обособяване на УПИ III “За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв
обновено: 15:45:03
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната
обновено: 15:35:54
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2
обновено: 12:12:01
Дата на раждане: 28.06.1983 г. Професия: Актьор Образование: Висше Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Култура Телефон за контакти: 0888 777 680
обновено: 12:11:35
Дата на раждане: 08.07.1972 г. Професия: Мениджър Образование: Висше Чужди езици: Немски, Английски, Руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Туризъм; Опазване на околоната среда; Устройство на територията Телефон за контакти: 0888 504374
обновено: 12:10:56
Дата на раждане: 22.07.1963 г. Професия: Специалист - транспортна техника и технологии; счетоводител - икономист Образование: Висше Чужди езици: Немски, руски, гръцки Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Подобряване на бизнес климата в град Бургас
обновено: 12:10:37
Дата на раждане: 02.01.1965 г. Професия: Икономист Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Туризъм; здравеопазване; икономика и инвестиции Телефон за контакти: 0895 620 654
обновено: 12:10:16
Дата на раждане: 20.10.1969 г. Професия: Професор Образование: Доктор по информатика Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Наука и иновации; образование Телефон за контакти: 0889 528 287
обновено: 12:09:51
Професия: Управител на хотели и ресторанти Образование: ИМТ Чужди езици: английски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2003 - 2007 г.; мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019г. Акцент през мандата: Туризъм Телефон за контакти: 0888 550 606