Последна промяна

ОТ ДАТА: 31.03.2020 г.

обновено: 17:01:58
Заседанието на Общински съвет - Бургас ще се проведе на 31.03.2020 година (вторник) от 09:00 часа, в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“. Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) заседанието ще е закрито за граждани и медии. Ще има осигурено видеоизлъчване.
обновено: 17:01:41
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.04.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9860 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас ОбС 08-00-9864 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас ОбС 08-00-9887 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ ОбС 08-00-9886 Докладна записка от Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ И Станимир Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас ОбС 08-00-9888 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска
обновено: 10:55:44
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 49 от Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва: Анелия Проданова 08-00-9844/28.02.2020 г. Атанас Буланов 08-00-9747/12.02.2020 г. Божана Николова 08-00-9842/28.02.2020 г. Боряна Йовчева 08-00-9766/18.02.2020 г. Валя Павлова 08-00-9811/26.02.2020 г. Валентина Неделчева 08-00-9836/28.02.2020 г. Василена Стойнева 08-00-9804/25.02.2020 г. Венета Мирчева 08-00-9797/24.02.2020 г. Венета Николова 08-00-9815/26.02.2020 г. Весела Пехливанова 08-00-9685/07.02.2020 г Веселина Коруджиева – Топузова 08-00-9782/20.02.2020 г. Галина Койчева 08-00-9803/25.02.2020 г. Галина Георгиева 08-00-9763/17.02.2020 г. Дарина Планинска 08-00-9822/26.02.2020 г. Десислава Стоянова 08-00-9771/18.02.2020 г. Диан Дончев 08-00-9801/25.02.2020 г. Диана Костова – Атанасова 08-00-9812/26.02.2020 г. Димитрина Дучева 08-00-9828/27.02.2020 г. Димитринка Карамалакова 08-00-9779/20.02.2020 г. Димитър Делчев 08-00-9807/25.02.2020 г. Димчо Рачев 08-00-9823/26.02.2020 г. Донка Русева 08-00-9829/27.02.2020 г. Драгомир Дончев 08-00-9780/20.02.2020 г. Евгени Джимертов 08-00-9756/14.02.2020 г. Евгений Халачев 08-00-9767/18.02.2020 г. Елена Сарандалиева 08-00-9795/24.02.2020 г. Жечка Иванова 08-00-9806/25.02.2020 г. Живка Гайдарова 08-00-9764/17.02.2020 г. Зорница Димитрова 08-00-9778/20.02.2020 г. Иван Колев 08-00-9783/20.02.2020 г. Ирена Енева 08-00-9821/26.02.2020 г. Ирина Димитрова 08-00-9769/18.02.2020 г. Йоана Гърненкова 08-00-9838/28.02.2020 г. Йордан Дучев 08-00-9834/28.02.2020 г. Керка Вълчева 08-00-9745/12.02.2020 г. Кирил Стоянов 08-00-9832/27.02.2020 г. Красимира Якимова 08-00-9717/10.02.2020 г. Кръстина Гърненкова 08-00-9773/19.02.2020 г. Лиляна Славова 08-00-9846/28.02.2020 г. Лина Кандарова 08-00-9688/07.02.2020 г. Магда Шалева 08-00-9825/26.02.2020 г. Мара Стоянова 08-00-9830/27.02.2020 г. Мара Кръстева 08-00-9725/10.02.2020 г. Марийка Рашева 08-00-9824/26.02.2020 г. Мария Ненчева 08-00-9669/05.02.2020 г. Мария Нохчева 08-00-9774/19.02.2020 г. Надя Иванова – Колева 08-00-9784/20.02.2020 г. Невена Неделчева 08-00-9800/24.02.2020 г. Недка Бяндова 08-00-9744/12.02.2020 г. Николай Борисов 08-00-9802/25.02.2020 г. Николина Такворян 08-00-9755/13.02.2020 г. Нина Рангелова 08-00-9818/26.02.2020 г. Петко Палов 08-00-9813/26.02.2020 г. Петър Георгиев 08-00-9814/26.02.2020 г. Радослав Добрев 08-00-9791/21.02.2020 г. Радослава Биволарска 08-00-9694/07.02.2020 г. Радостина Стойчева 08-00-9759/14.02.2020 г. Ренета Петкова 08-00-9680/06.02.2020 г. Росица Косева 08-00-9820/26.02.2020 г. Светла Планинска 08-00-9781/20.02.2020 г. Светлана

ОТ ДАТА: 30.03.2020 г.

обновено: 18:02:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение
обновено: 17:46:53
от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес
обновено: 15:20:54
Дата на раждане: 22.08.1957 г. Професия: Адвокат Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: "Демократична България"- ОБЕДИНЕНИ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Правни въпроси; инвестиционни политики; общинска собственост; международно сътрудничество; морско дело Телефон за контакти: 0878 704 820; 056/ 830 230
обновено: 15:19:27
Дата на раждане: 06.09.1977 г. Професия: Мениджър в туризма Образование: Висше - магистър Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите" Участие в предишен ОбС: Мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Привличане на инвеститори; изравняване на качеството на живот между център и малките населени места; туризъм Тел. за контакти: 0894 592 004
обновено: 15:13:46
от Живко Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение
обновено: 12:49:52
Дата на раждане: 28.09.1980 г. Професия: Финансист Образование: Магистър "Публични финанси" Чужди езици: Английски, френски, руски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Телефон за контакти: 0899 906 761
обновено: 12:48:22
Дата на раждане: 28.05.1982 г. Образование: Висше - бакалавър "Психология", магистър "Международен бизнес" Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Образование Телефон за контакти: 0878 682 015
обновено: 12:46:52
Дата на раждане: 27.05.1964 г. Професия: Юрист Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Общински съветник от 2007 - 2009 г. през мандат 2007-2011 г. Акцент през мандата: Инвестиции; транспорт; логистика Телефон за контакти: 0878 761 735
обновено: 12:45:15
Дата на раждане: 24.11.1985 г. Професия: Инженер Образование: Висше - магистър Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Достъпна градска среда; чистота на атмосферния въздух; по-голяма сигурност на територията на Община Бургас Телефон за контакти: 0888 062 064
обновено: 12:42:48
от Живко Господинов - председател на ПК по сбществен ред и сигурност, Йордан Георгиев - председател на ПО по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев - председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ОТ ДАТА: 27.03.2020 г.

обновено: 14:01:19
от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Замърсяване около бл. 4 и бл. 8 в жк. Изгрев
обновено: 12:41:20
от Живко Иванов Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас
обновено: 12:33:21
Дата на раждане: 21.03.1958 г. Професия: Икономист Образование: Висше Чужди езици: Руски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Мандат 2007-2011 г.; 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Здравеопазване; социални дейности Телефон за контакти: 0887 582 569
обновено: 12:31:14
Дата на раждане: 10.04.1964 г. Професия: Инженер по автоматика Образование: Висше - техническо; ВМЕИ "Ленин"-София / Технически университет-София, специалност "Автоматика и системотехника", специализация "Моделиране на технико-икономико социални системи"; специализация ВИИ "Карл Маркс" (УНСС софия) - "Финансов мениджмънт и банково дело" Чужди езици: Руски, немски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г. Акцент през мандата: Развитие на спорта в т. ч. масов спорт, детско-юношески спорт, високо спортно майсторство; оценка на рисковете и подготовка на населението за действие при природни бедствия, промишлени аварии, терористичен акт, извънредно положение; въвеждането на иновации и иновативен подход във всички сфери в живота на общината в т. ч. управление, икономика, образование Телефон за контакти: 0888 501 964