Последна промяна

ОТ ДАТА: 26.10.2020 г.

ОТ ДАТА: 23.10.2020 г.

обновено: 17:13:52
от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана № 19-00-520/12.10.2020 г. от Д-р Бойко Миразчийски – Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ
обновено: 17:01:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" на арх. Деви Александров Симеонов
обновено: 16:56:53
от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Изпълнение на решения на Общински съвет - Бургас от заседание №8/31.03.2020 г.

ОТ ДАТА: 22.10.2020 г.

обновено: 17:06:18
от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр.Бургас - І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен –
обновено: 16:13:43
от П. Бошнаков, относно: Прехвърляне на акции
обновено: 16:07:09
Дата на раждане: 10.04.1964 г. Професия: Инженер по автоматика Образование: Висше - техническо; ВМЕИ "Ленин"-София / Технически университет-София, специалност "Автоматика и системотехника", специализация "Моделиране на технико-икономико социални системи"; специализация ВИИ "Карл Маркс" (УНСС софия)
обновено: 16:06:27
от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на решение по предложение вх. №08-00-10696/19.10.2020 г. от П. Бошнаков за безвъзмездно прехвърляне притежаваните от него акции от капитала на "Професионален
обновено: 12:27:57
от Антонио Душепеев - Председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за
обновено: 09:49:44
от Г. Базотев - председател на сдружение "Клуб по конен спорт Кан Крум - Бургас, относно: Проекти за концесия за 2020 г. на Община Бургас
обновено: 09:30:35
от наематели на търговски обекти на Централен пазар "Краснодар - Бургас"

ОТ ДАТА: 21.10.2020 г.

обновено: 17:05:01
от В. К. и М. К., относно: Зелена зона
обновено: 17:04:50
от А. П. - представител на ЕТ "Лоял-Ани Пехливанова", относно: Терена на "Бургаски пазари" ЕООД
обновено: 17:04:38
от О. Н. П., относно: Проблеми в кв. Сарафово
обновено: 17:04:26
от М. Георгиева - председател на Сдружение "Усмивка", относно: Предоставяне на помещение за целите на сдружението
обновено: 17:04:12
от К. Гроцева - изпълнителен директор на "Черноморски солници" АД, относно: Изграждане на инфраструктура (улична регулация), съгласно ПУП_ПРЗ, одобрен с решение №42-17/28.10.2014 г.
обновено: 17:03:59
от К. Шукеров - управител на фирма "Домика БГ", относно: Проекти за концесия
обновено: 17:03:44
от Анна Пенева - директор на СУ "Йордан Йовков", гр. Бургас, относно: Включване на СУ "Йордан Йовков", гр. Бургас в капиталовата програма на Община Бургас за 2021 година, а обновяване на спортните площадки
обновено: 17:03:34
от Т. Георгиев - управител на "ТИ АЙ ГРУП" ООД, относно: Закупуване или замяна на Спортна тренировъчна база "Гнездо на акули", кв. Сарафово
обновено: 17:03:21
от Т. Костов - председател на УС на Фондация "С молитва за децата", относно: Проектиране и изграждане на параклис "Свети Стилиян"
The website encountered an unexpected error. Please try again later.