ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15701 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на изменение на регулационните планове на зона „А“ и зона „Д“ по плана на ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас и регулационния план на Промишлена зона „Юг – запад“, гр.Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище при о.т.97 на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) при разклона за кв. Горно Езерово, гр.Бургас (републикански път III-7909), ново кръгово кръстовище при о.т.7 при пресичането на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) с ул. „Георги Попаянов“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас и обособяване на трасе на обслужваща байпасна улица в ПЗ „Юг-Запад“, гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ