ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15707 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос  за изпълнение на проект „В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморкия басейн - Сини порти”/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin- Blue Gates с реф. номер BSB 00189, одобрен за финансиране по първата покана на програма Интерег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ