ДОКЛАД 08 - 00 15699 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Проверка на срока за подаване на ежегодни декларации за 2023 г. по чл.49, ал.1, т.2 ЗПК от лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПК При постоянната комисия на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси  при Общински съвет – Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА