СИГНАЛ 08 - 00 15727/ 18.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - Х. К. Гарибян - представляваш, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Неправомерно подписан договор между ОП "Общински имоти" и ПК "Бриз"
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА