БУРГАСКИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСТАВИ В БРЮКСЕЛ ПОЛИТИКИТЕ НА НАШИЯ ГРАД ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЖАНСКАТА КРИЗА В УКРАЙНА

Публикувано от d.bonchev на

Семинар на местните и регионалните власти на тема „Готовност за извънредни ситуации – поуки и бъдещи стратегии“ под егидата на UNICEF се проведе в началото на месец юни в Брюксел.

С навлизането на третата година от реакцията на Украйна по отношение на бежанците, това събитие се провежда, за да улесни цялостния преглед, да се споделят прозрения, да се набележат извлечени поуки и да се подчертаят успешни практики от реакцията по отношение на  бежанската вълна. Участие взеха 35 участници от 7 държави – България, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния и Словакия, както и представители на Европейската комисия, сдружението на Европейските градове (EuroCities) и Комитета на регионите.

В своите презентации участниците споделиха опит как може да бъде надградено постигнатото, определени бяха нуждите от готовност и областите, в които е необходима подкрепа за местните органи, както и идеята да се създаде общност на практиката с акцент върху реакциите, насочени към децата на бежанците.

Представител на Община Бургас в семинара беше общинският съветник Васил Загорчев , който сподели за предприетите мерки от страна на Община Бургас. От презентацията му стана видно, че местната власт е действала адекватно и ефективно при събирането и разпределението на хуманитарна помощ, както и  обгрижването на бедстващите в ранните моменти на конфликта. Загорчев изтъкната отличната комуникация между общината, представителите на UNICEF и Българския червен кръст. Общинският съветник сподели модели на подкрепа на Община Бургас към украинското население, изразяваща се в предоставяне на помещения за образователна подкрепа, неформално образование, учебни дейности за украинските деца, осигуряване на база за украинско училище и детска градина. Загорчев сподели, че Община Бургас поддържа тесни контакти с общностите на мигрантите, като се търсят справедливи решения за тяхната интеграция. В тази посока се обмислят възможности за създаване на работни места за украинските семейства, за да бъде осигурена защитена среда за техните деца. 

Семинарът протече в приятелска атмосфера на сътрудничество, партньорство, споделяне и обмен на добри практики.

ГАЛЕРИЯ
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3