Димитър Христов Сотиров

Димитър Христов Сотиров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 17.05.1984 г.
Професия: Ръководител звено
Образование: Висше, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Развитие и оптимизиране на системите за сметосъбиране; използване на възобновяема енергия за публ., културни и промишлени сгради; контрол и мониторинг върху качеството на околната среда
Телефон за контакти: 0899914040

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14735 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Севдалина Турманова, Димитър Сотиров, Павел Чепов, Веселин Пренеров, Диян Господинов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14964 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Веселин Пренеров, Димитър Сотиров, Диян Господинов, Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15231 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров, Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет Бургас против приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) с дата на постъпване 04.12.2023 г. и сигнатура 49-354-01-127