Димчо Грудев Грудев

Димчо Грудев Грудев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Образование: ИМТ
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ 
Телефон за контакти: 0888 550 606

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията