ПОКАНА

Публикувано от g.chanakova на

 

ПОКАНА

за публично обсъждане

на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, Ви каним  да присъствате на публично обсъждане за представяне на Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2023 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2024 година (четвъртък) от 17.30 часа в Заседателната зала №1  на Община Бургас, находяща се на ул. „Александровска“ № 26.

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ