ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Публикувано от d.bonchev на

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 8, Протокол № 18/21.12.2020 г.; изменен и допълнен:  по т. 3, Протокол №24/27.07.2021 г.; по т.1 от Протокол №49/28.02.2023 г., по т. 15 от Протокол №10/23.04.2024 г.изм. по т.5 от Протокол №11/25.06.2024 г.