ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ДЕЙСТВАЩ ДО

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен сроксчитан от датата на публикуване на настоящия Проект за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Бургас.

Срокът за депозиране на предложения и становища по Проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни на основание чл. 26, ал. 4, предл. първо от Закона за нормативните актове, като те могат да бъдат внесени в деловодството на Общински съвет — Бургас, на адрес — гр. Бургас, ул. „Александровска" №26, както и изпратени на следния електронен адрес: maya.boshtodorova@burgas.bg 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ