Манол Божидаров Тодоров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 
Професия: 
Образование: 
Чужди езици: 
Избран с политическа сила: 
Участие в предишен ОБС: 
Телефон за контакти: