ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС

Приет с решение на Общински съвет – Бургас, по т.5, Протокол №5/19.12.2019 г., отменен с решение на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол №18/21.12.2020 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.