ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 8, Протокол № 18/21.12.2020 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.