ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 14660 / 15.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ч. Г., относно: Отменяна на чл.5 ал.9 от Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ