НАРЕДБА ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3,  Протокол № 47/31.01.2023 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ