НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.; по т.2, Протокол №43/26.06.2018 г.; изм. с Решение №881 от 10.05.2019 г. по адм. дело №450/2019 г. на Административен съд – Бургас; изм. с Решение №16147/27.11.2019 г. на Върховен административен съд на Република България; изм. с Решение №77 от 16.01.2020 г. по адм. дело №2538/2019 г. на Административен съд – Бургас, по т.2 от Протокол №26/26.10.2021 г., по т.3 от Протокол №46/20.12.2022 г.