НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г.; по т.4, Протокол №37/24.06.2014 г.; по т.8, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №29/25.07.2017 г.;  по т.1, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.5, Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.5, Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.2, Протокол №33/22.02.2022 г.; по т.4, Протокол №37/17.05.2022 г.