НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Приета по т.11 от Протокол № 5, 24. 01. 2008г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.