НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.