ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г.; изменен и допълнен:  по т.9, Протокол № 12/28.07.2020 г.