ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА БУРГАС