НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България, изм. по т.7, Протокол №42/28.10.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет-Бургас по т.30, Протокол № 43/25.11.2014 г., изм. с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 35/22.04.2014г., в сила от 30.12.2014г., по т.4 от Протокол №16/30.08.2016 г., по  т.5 от Протокол №39/27.03.2018 г., по т.1 от Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.2 от Протокол №56/30.04.2019 г.; изм. с Решение №16031/26.11.2019 г. на Върховен административен съд на Република България; по т.2 от Протокол №10/27.05.2020 г.; по т.2 от Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.4 от Протокол №25/28.09.2021 г.