РЕШЕНИЕ №291 - МИ/16.11.2023 г. от ОИК

Публикувано от g.chanakova на

Решение № 291-МИ/16.11.2023 г. от ОИК, относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник