Александър Господинов Койчев

Александър Господинов Койчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 22.02.1978 г.
Професия: Търговски представител
Образование: Висше/ИУ -Варна
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Привличане на инвеститори; местни референдуми и действия по важни за гражданите теми
Телефон за контакти: 0899990247