КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Евелина Василева Михалева - общински съветник
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Стоян Демирев Грозев - общински съветник
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Петров Дракалиев - общински съветник
Иван Миленов Иванов - общински съветник
Лидия Стефанова Бобчева - общински съветник
Мадлен Михран Мутафян - общински съветник
Павел Георгиев Чепов - общински съветник
Тодор Георгиев Иванов - общински съветник
Тодор Димитров Ангелов - общински съветник
Христина Стаматова Хаджиатанасова - общински съветник
Ясен Бориславов Проданов - общински съветник
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Живко Димитров - директор на дирекция "Управление на общинската собственост"
инж. Тина Писарова - директор на ОП "Общински имоти"
урб. Николай Цоцомански - директор на дирекция "Устройство на територията"