Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.