ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14692 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за преодоляване на последиците от преминал ураганен вятър през с.о. Каптажа 2 
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ