ПИСМО 08 - 00 14718 / 28.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Становища по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ 2024) 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА