ИСКАНЕ 08 - 00 14716 / 27.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от З. Н. Атанасова - Председател на СНЦ "Анимал Хоуп България" - Бургас, относно: Предоставяне на терен за ползване и отглеждане на безстопанствените животни, за които организацията полага грижи към този момент 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА