ПИСМО 08 - 00 14732 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от П. Синков - председател на Апелативен съд, гр. Бургас, относно: Нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Бургас с мандат 2024-2027 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА