ПИСМО 08 - 00 14749 / 05.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Милен Балтов - Ректор на Бургаски свободен университет, относно: Възможност за финансиране на юбилейното XXV издание на организираната от Студентския съвет на Бургаския свободен университет конференция с международно участие "Студентско научно творчество" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА