ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 14766 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №7703/2023г.

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА