СИГНАЛ 08 - 00 14776 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Бургаско независимо женско дружество "Самосъзнание" - гр.Бургас, относно: Умишлено оставен да се руши паметник на културата - знаковата къща на Жени Патева 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА