ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14886 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. "2-ра" и ул. "3-та" в село Брястовец

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ