ЗАПОВЕД 08 - 00 14929 / 12.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Пламен Янев - областен управител на област Бургас, относно: Срещу т.2 от дневния ред на 5-то заседание на Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА