ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14932 / 12.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Любомиров Ненков - общински съветник от ПП МИР, относно: Издигане знамето на Република България на Културен дом НХК, сградата в която се провеждат заседанията на Общински съвет - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ