Публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК