КОМИСИЯ ПО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Красимир Калудов Тодоров - общински съветник
Георги Петров Дракалиев - общински съветник
Цветан Филипов - ръководител направление "Спортни имоти"
Ирена Бакалова - организатор спортни прояви и първенства в ОП "Общински имоти"
Галина Страшимирова - гл. юрисконсулт в ОП "Общински имоти"