ПИСМО 08 - 00 15047 / 24.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ч. Димитров - съдия в Административен съд - Бургас, относно: Решение на ВАС по адм.дело 495/2023
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА